×

zbMATH — the first resource for mathematics

Teoreticheskaya i Prikladnaya Mekhanika

Nauchno-Tekhnicheskiĭ Sbornik

Short Title: Teor. Prikl. Mekh.
Publisher: Osnova, Khar’kov; Donetskiĭ Gosudarstvennyĭ Universitet, Donetsk
ISSN: 0136-4545
Translation: Journal of Soviet Mathematics
Comments: No longer indexed; partly translated as: