×

zbMATH — the first resource for mathematics

Found 8 Authors (Results 1–8)

Nagata, Kazuhiro

Published as:   Nagata, K.; Nagata, Kazuhiro
Documents: 7 Publications indexed (1997–2016)
Co-Authors: D’Adda, Alessandro; Kanamori, Issaku; Kawamoto, Noboru
Main Fields: Quantum theory (81-XX)

Nagata, Keitaro

Published as:   Nagata, K.; Nagata, Keitaro
Documents: 9 Publications indexed (1997–2018)
Co-Authors: Nishimura, Jun-ichi; Shimasaki, Shinji; Hosaka, Atsushi; ...
Main Fields: Quantum theory (81-XX)

Nagata, Ken-Ichi

Published as:   Nagata, K.; Nagata, Ken-Ichi
Documents: 4 Publications indexed (1995–2016)
Co-Authors: Ioue, Masato; Katsuyama, Tomoo
Main Fields: Fluid mechanics (76-XX)

Nagata, Kenji

Published as:   Nagata, K.; Nagata, Kenji
Documents: 6 Publications indexed (1997–2016)
Co-Authors: Aoyagi, Miki; Nakanishi-Ohno, Yoshinori; Okada, Masato; ...
Main Fields: Fluid mechanics (76-XX); Statistics (62-XX)

Nagata, Kiyoshi

Published as:   Nagata, K.; Nagata, Kiyoshi
Documents: 9 Publications indexed (1985–2016)
Co-Authors: Nemenzo, Fidel Ronquillo; Wada, Hideo; Amagasa, Michihiro
Main Fields: Number theory (11-XX); Fluid mechanics (76-XX)

Nagata, Koji

Published as:   Nagata, K.; Nagata, Koji
Documents: 12 Publications indexed (1997–2020)
Co-Authors: Watanabe, Tomoaki; da Silva, Carlos Bettencourt; Matsuda, Keigo; ...
Main Fields: Fluid mechanics (76-XX)

Nagata, Kouji

Published as:   Nagata, K.; Nagata, Kouji
Documents: 11 Publications indexed (1997–2016)
Co-Authors: Komori, Satoru; Sakai, Yasuhiko; Hayase, Toshiyuki; ...
Main Fields: Fluid mechanics (76-XX)

Nagata, Kuniichi

Published as:   Nagata, K.; Nagata, Kuniichi
Documents: 4 Publications indexed (1990–2016)
Co-Authors: Miyanaga, Yoshikazu; Nagai, Nobuo; Tochinai, Koji
Main Fields: Fluid mechanics (76-XX); Systems theory; control (93-XX)