×

zbMATH — the first resource for mathematics

Found 8 Documents (Results 1–3)

Itogi Nauki i Tekhniki. Seriya Sovremennye Problemy Matematiki. Fundamental’nye Napravleniya. 65. Moskva: Vsesoyuznyj Institut Nauchnoj i Tekhnicheskoj Informatsii, 275 p. (1991).
MSC:  00B15 35-06
BibTeX Cite
WorldCat.org
MSC:  00Bxx 35-06
BibTeX Cite
WorldCat.org

Filter Results by …

Document Type
Volume
Year of Publication
Classification