×

zbMATH — the first resource for mathematics

Found 67 Documents (Results 1–3)

Itogi Nauki i Tekhniki. Seriya Sovremennye Problemy Matematiki. Fundamental’nye Napravleniya. 82. Moskva: Vsesoyuznyj Institut Nauchnoj i Tekhnicheskoj Informatsii, 199 p. (1995).
MSC:  00B15 60-06 60Fxx
BibTeX Cite
WorldCat.org

Filter Results by …

Volume
Year of Publication
Classification