×

zbMATH — the first resource for mathematics

On the planet Mars. Why it is supposed to be an inhabited world. (Om planeten Mars. Hvarför den kan anses vara en bebodd värld.) (Swedish) JFM 39.1011.02
Gamla och nya skäl framställda. Stockholm: Bonnier. 232 S. \(8^\circ\) (1908).