×

zbMATH — the first resource for mathematics

Found 3 Documents (Results 1–3)

Wrocław: Oficyna Wydawnicza GiS. 122 p. (2001).
MSC:  62-01 60-01
BibTeX Cite
Wrocław: Oficyna Wydawnicza GiS. 127 p. (2001).
MSC:  62-01 60-01
BibTeX Cite
Prace Naukowe Instytutu Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Seria: Konferencje. 24(3). Wrocław: Institut of Mathematics of the Wrocław Univ. of Technology, 150 p. (2001).
MSC:  00B25 91-06
BibTeX Cite

Filter Results by …

Classification