×

zbMATH — the first resource for mathematics

Found 2 Documents (Results 1–2)

Kibernetika: Neogranichennye Vozmozhnosti i Vozmozhnye Ogranicheniya. Moskva: Nauka. 239 p. (1996).
MSC:  00A05 11-01 68-01
BibTeX Cite
WorldCat.org

Filter Results by …

Document Type
Reviewing State
Year of Publication
Classification
Biographic Reference